Home  |  Contact  |  Sitemap  |  Chinese  |  CAS
Home >> ABOUT US >> Directors

Directors

   

   

   

  Shilie PAN

  Director

  Tonghai JIANG

  Party Secretary;

  Deputy Director


   

   

   

  Zhengwen SUN

  Deputy Party Secretary;

  Secretary of Committee for Discipline Inspection

  Abulimiti Yili

  Deputy Director

  Xi ZHOU

  Deputy Director

(86) 991-3838931
lhskj@ms.xjb.ac.cn
(86)991-3838957
40-1 Beijing Road Urumqi, XinjiangChina